För företag


Behöver ni få ihop personalgruppen eller få en mer positiv arbetsmiljö? Tillsammans kan vi  sätta ihop ett event, föredrag eller riktad personalvård utifrån era behov. Kontakta mig och berätta vad ni är ute efter så att jag kan skräddarsy ett koncept just för er.


Jag använder mina erfarenheter inom upplevelsebaserat lärande och äventyrspedagogik med mina kunskaper som livscoach för att ge er ett unikt koncept.


Saknar jag kompetensen ni behöver så använder jag mitt nätverk av kollegor för att era behov ska bli tillgodosedda.


"Våren 2022 hade Akavia IT en inspirerande och energigivande teambuildning med Livseld i naturen på ett för oss nytt innovativt sätt att mötas utanför kontorets hårda väggar. Nära naturen och skogen blev vi coachade att öppna våra sinnen, samarbeta och möta varandra. I en vardag med högt tempo, agila arbetssätt och blixt-fika vid kaffemaskinen kunde vi med Livselds inspirerande övningar utmana oss och vägleda oss att stanna upp, lukta och lyssna. Pedagogik som är naturlig för våra barn fungerar utmärkt för vuxna. Vi kan starkt rekommendera Livseld för att utvecklas som grupp i en spännande miljö. Tack Bonnie!"


IT-chef
Markus Björkman